Reklamy

Reklamy

Popularne


czytaj dalej

Zakończenie kursu pilotażu

Po zakończeniu szkolenia kandydat na pilota zdaje egzaminy teoretyczne (testy komputerowe) oraz egzamin praktyczny (ok. 1,5 godziny lotu) i uzyskuje licencję PPL(A). Po egzaminie uczeń-pilot staje się samodzielnym pilotem z prawem latania samolotami jednosilnikowymi z silnikiem tłokowym. Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) uprawnia do pełnienia bez wynagrodzenia w lotach VFR (z widzialnością ziemi) funkcji: - pilota - dowódcy samolotu nieużywanego za opłatą; - drugiego pilota na wszystkich samolotach, ...
niedziela, wrzesień 26, 2010
czytaj dalej

Kurs praktyczny szkolenia samolotowego

Szkolenie praktyczne, to część kursu, która odbywa się w powietrzu, a warunkiem do jego przystąpienia jest pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego. Zazwyczaj prowadzone jest na dwumiejscowym samolocie (kursant i instruktor). W trakcie szkolenia praktycznego uczeń-pilot wykonuje minimum 45 godzin lotów za wyjątkiem uczniów posiadających juz doświadczenie lotnicze (np. szybowcowe).Przebieg szkolenia wyznacza instruktor na podstawie szybkości nabywania umiejętności przyszłego pilota. Ilości lotów wymienionych w programie szkolenia ...
niedziela, wrzesień 26, 2010
czytaj dalej

Szkolenie teoretyczne kurs samolotowy

Szkolenie teoretyczne obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń z określonych przedmiotów:  prawo lotnicze, zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego; budowa samolotu;  osiągi i planowanie lotu; możliwości człowieka; meteorologia; nawigacja; zasady lotu; bezpieczeństwo lotów. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, którego pozytywny wynik wraz z orzeczeniem lotniczo-lekarskim II klasy pozawala na rozpoczęcie kursu praktycznego. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do grupowego szkolenia nauka odbywa ...
niedziela, wrzesień 26, 2010
czytaj dalej

Wymogi stawiane kursantowi szkolenia samolotowego.

Kandydaci na szkolenie do licencji PPL(A) muszą spełniać kilka warunków: - kursant ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) musi mieć ukończony 17 rok życia; - dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń - pilot musi mieć ukończone 16 lat; - student musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Kategorii 1 lub 2; - kandydat przystępujący do kursu musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej ...
niedziela, wrzesień 26, 2010
Page 1 of 1012345»Last »